LONDON WEATHER
Ana Sayfa İngiltere 28 April 2022

LexLegal Vize Danışmanlığından açıklama: Global Business Vizesi ve Rotaları

LONDON/HÜLYA ÖZKOYUNCUGlobal Business Mobility rotaları, Birleşik Krallık’ta bir varlık oluşturmak veya İngiltere’ye personel transfer etmek isteyen denizaşırı işletmeler için geliştirilmiş olup sponsorlu rotaların yeni bir kategorisidir.

Global Business Mobility rotaları, 11 Nisan 2022’de başvuru sahiplerine açılacaktır.

Rotalar, Birleşik Krallık’ta geçici nitelikte görevler üstlenen işletmeler ve işçiler için tasarlanmıştır ve bu nedenle doğrudan Birleşik Krallık’ta yerleşime kapı aralamayacaktır. Bununla birlikte Global Business Mobility vizesi sahipleri, Birleşik Krallık’a geldiklerinde kendilerine ikamet hakkı verebilecek başka bir vizeye başvurabilirler.

Beş küresel Global Business Mobility Vizesi öngörülmüştür:

1.Kıdemli veya Uzman İşçi Vizesi (Senior or Specialist Worker Visa)

Kıdemli veya Uzman İşçi Vizesi, Birleşik Krallık’ta geçici bir görev üstlenmek isteyen üst düzey yöneticiler ve uzman çalışanlar için tasarlanmıştır. Bu güzergah, 11 Nisan 2022’de başvurulara kapanacak olan mevcut Şirket İçi Transfer güzergahının yerini alacaktır.

1.1 Bilinmesi Gerekenler

1.1.1 Sponsor

 • Başvuru sahiplerinin ilk olarak, Birleşik Krallık’ta yapmayı planladıkları iş için Sponsor tarafından düzenlenmiş geçerli bir Sponsorluk Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Bunun için İçişleri Bakanlığı’nın sponsor olmak isteyen işvereni bu vize türü bakımından yetkilendirmiş olması şarttır.
 • Buna ek olarak başvurucuların halihazırda çalıştıkları şirketin, kendilerine Birleşik Krallık’ta sponsor olmayı kabul etmiş/edecek olan şirketle bağlantısının olması gerekmektedir. Bu bağlantı iki şekilde kurulabilir; ilk yol ortak mülkiyet veya kontrolün varlığıdır. İkinci ihtimal ise, iki şirketin, bir işletme veya kuruluş üzerinden ortaklık bağlantısının bulunmasıdır. Dolayısıyla sponsor olacak şirket halihazırda Birleşik Krallık’ta aktif olarak faaliyet gösteriyor olmalıdır.

1.2.1. Kimler Başvurabilir

 • Başvurucuların, Birleşik Krallık dışındaki işletmelerde en az 12 aydır çalışıyor olmaları aranan şartlardan bir diğeridir. Bu 12 aylık çalışma süresi başvuru yapılmadan önceki herhangi bir zaman diliminde tamamlanmış olabilir.
 • Ancak istisna olarak, başvuru sahiplerine, yılda £ 73.900 veya daha fazla kazanç getirecek bir iş için sponsor olunuyorsa, bu süre şartı aranmamaktadır.

1.3.1. Diğer Gereklilikler

 • Sponsor olunacak olan pozisyon, başvuru sahibine yılda £ 42.400 veya daha fazla bir maaş getirisi sağlamak zorundadır.
 • Buna ek olarak işin, çalışanın asgari beceri düzeyiyle örtüşüp örtüşmediği de incelenecektir.
 • Bununla birlikte, başvuru sahiplerinin İngilizce dil şartını yerine getirmeleri ise gerekmeyecektir.

  2.Mezun Stajyer Vizesi (Graduate Trainee Visa)

  Mezun Stajyer Vizesi, işverenleri tarafından, Birleşik Krallık’ta üst düzey bir yönetici veya uzman rolüne atanmalarını sağlayacak bir lisansüstü eğitim kursunun parçası olarak işe yerleştirmek amacıyla Birleşik Krallık’a transfer edilmek istenen denizaşırı işçiler içindir.

  Bu rota, 11 Nisan 2022’de yeni başvurulara kapanacak olan mevcut Şirket İçi Lisansüstü Stajyer Vizesinin yerini alacaktır.

  2.1.Bilinmesi Gerekenler

  2.1.1.Sponsor

  • Başvuru sahiplerinin ilk olarak, Birleşik Krallık’ta yapmayı planladıkları iş için Sponsor tarafından düzenlenmiş geçerli bir Sponsorluk Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Bunun için İçişleri Bakanlığı’nın sponsor olmak isteyen işvereni bu vize türü bakımından yetkilendirmiş olması şarttır.
  • Buna ek olarak başvurucuların halihazırda çalıştıkları şirketin, kendilerine Birleşik Krallık’ta sponsor olmayı kabul etmiş/edecek olan şirketle bağlantısının olması gerekmektedir.
  • Bu bağlantı iki şekilde kurulabilir; ilk yol ortak mülkiyet veya kontrolün varlığıdır. İkinci ihtimal ise, iki şirketin, bir işletme veya kuruluş üzerinden ortaklık bağlantısının bulunmasıdır. Dolayısıyla sponsor olacak şirket halihazırda Birleşik Krallık’ta aktif olarak faaliyet gösteriyor olmalıdır.

  2.2.1. Kimler Başvurabilir

  • Lisansüstü Stajyer Vizesi başvuru sahiplerinin, Birleşik Krallık dışındaki kuruluş için halihazırda -başvuru tarihinden geriye sayılacak şekilde- en az 3 aydır kesintisiz bir biçimde çalışıyor durumda olmaları gerekir.

  2.3.1. Diğer Gereklilikler

  • Sponsor olunacak olan pozisyon, başvuru sahibine yılda £ 23.100 veya daha fazla bir maaş getirisi sağlamak zorundadır, sağlık ve eğitim sektöründeki bazı meslekler içinse maaş kriterlerinde farklılıklar öngörülmüştür.
  • Buna ek olarak işin, çalışanın asgari beceri düzeyiyle örtüşüp örtüşmediği de incelenecektir.
  • Bununla birlikte, başvuru sahiplerinin İngilizce dil şartını yerine getirmeleri ise gerekmeyecektir.

   3.UK Expansion Worker Visa (İngiltere Genişletme İşçi Vizesi)

   Birleşik Krallık Genişletme İsçi Vizesi, denizaşırı bir işletmenin Birleşik Krallık’ta genişletilmesi ile ilgili işleri üstlenmek üzere, geçici süreli olarak görevlendirilmek istenen üst düzey yöneticiler ve uzman çalışanlar içindir. Bu rota, 11 Nisan 2022’de yeni başvuru sahiplerine kapanacak olan Yurtdışı Ticari Vize Tek Temsilcisinin yerini alacaktır

   3.1.Bilinmesi Gerekenler

   3.1.1. Sponsor

   • Başvuru sahiplerinin ilk olarak, Birleşik Krallık’ta yapmayı planladıkları iş için Sponsor tarafından düzenlenmiş geçerli bir Sponsorluk Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.
   • Bunun için İçişleri Bakanlığı’nın sponsor olmak isteyen işvereni bu vize türü bakımından yetkilendirmiş olması şarttır. Buna ek olarak başvurucuların halihazırda çalıştıkları şirketin, kendilerine Birleşik Krallık’ta sponsor olmayı kabul etmiş/edecek olan şirketle bağlantısının olması gerekmektedir. Bu bağlantının kurulmasının tek yolu iki şirket arasında ortak mülkiyet veya kontrolün varlığıdır.

   3.1.2. Kimler Başvurabilir 

   • Bu vizeye başvurabilmek için mevcut işveren nezdinde, Birleşik Krallık dışında, en az 12 ay çalışılmış olunmalıdır. Bu 12 aylık çalışma süresi başvuru yapılmadan önceki herhangi bir zaman diliminde tamamlanmış olabilir.
   • Ancak istisna olarak, başvuru sahiplerine, yılda £73.900 veya daha fazla kazanç getirecek bir iş için sponsor olunuyorsa, bu süre şartı aranmamaktadır.
   • Japon şirketler için, Japonya-Birleşik Krallık Yatırım Anlaşması kapsamında farklı düzenlemeler getirilmiştir.

   3.3.1. Diğer Gereklilikler

   • Sponsor olunacak olan pozisyon, başvuru sahibine yılda £ 42.400 veya daha fazla bir maaş getirisi sağlamak zorundadır.
   • Buna ek olarak işin, çalışanın asgari beceri düzeyiyle örtüşüp örtüşmediği de incelenecektir.
   • İngilizce dil şartı, bu vize tipi için de, yerine getirilmesi gerekli bir koşul olarak sıralanmamıştır.

    4. Secondment Worker Visa (İkincil İşçi Vizesi)

    Yeni bir göç yolu olan İkincil İşçi Vizesi; denizaşırı şirket tarafından, Birleşik Krallıkta gerçekleştirilen yüksek değerli bir sözleşme veya yatırım kapsamında yapılacak geçici görevlendirmeler içindir.

    4.1.Bilinmesi Gerekenler

    4.1.1. Sponsor

    • Başvuru sahiplerinin ilk olarak, Birleşik Krallık’ta yapmayı planladıkları iş için Sponsor tarafından düzenlenmiş geçerli bir Sponsorluk Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.
    • Bunun için İçişleri Bakanlığı’nın sponsor olmak isteyen işvereni bu vize türü bakımından yetkilendirmiş olması şarttır.
    • Buna ek olarak başvurucuların halihazırda çalıştıkları şirketin, kendilerine Birleşik Krallık’ta sponsor olmayı kabul etmiş/edecek olan şirketle bağlantısının olması gerekmektedir. Bu bağlantının kurulmasının tek yolu ise denizaşırı şirket ile Birleşik Krallıktaki şirket arasındaki özel bir sözleşmenin varlığıdır. Bu sözleşme, iki şirket arasında geçici personel görevlendirmesini makul kılan ortaklık ilişkisini ve yatırımı kanıtlamalıdır.
    • Başvurucular Birleşik Krallık’ta ancak, sponsorluk sertifikalarında açıklanan işte ve yine sponsorları için çalışabileceklerdir.

    4.1.2. Diğer Koşullar

    • İşin, çalışanın asgari beceri düzeyiyle uyumlu olması gerekmekle birlikte, karşılanması gereken bir maaş şartı bulunmamaktadır.
    • Başvuru sahiplerinin İngilizce dil yeterliliğini sağlamaları da gerekmemektedir.

     5. Hizmet Tedarikçisi Vizesi (Service Supplier Visa)

     Hizmet Sağlayıcı Vizesi;

     1. Denizaşırı hizmet sağlayıcısı şirket tarafından istihdam edilen işçilerin veya
     2. Yurtdışında yerleşik olan serbest meslek sahibi kişilerin

     Birleşik Krallık’ta geçici bir görev üstlenmesi için şekillendirilmiştir.

     Bu rota 11 Nisan 2022’de, Geçici İş-Uluslararası Anlaşma Yolunun yerini alacaktır.

     5.1.Bilinmesi Gerekenler

     5.1.1. Sponsor

     • Başvuru sahiplerinin ilk olarak, Birleşik Krallık’ta yapmayı planladıkları iş için Sponsor tarafından düzenlenmiş geçerli bir Sponsorluk Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.
     • Bunun için İçişleri Bakanlığı’nın sponsor olmak isteyen işvereni bu vize türü bakımından yetkilendirmiş olması şarttır.
     • Buna ek olarak başvurucuların halihazırda çalıştıkları şirketin, kendilerine Birleşik Krallık’ta sponsor olmayı kabul etmiş/edecek olan şirketle bağlantısının olması gerekmektedir.
     • Bu bağlantının kurulmasının üç yolu öngörülmüştür. Bunlar;
     1. Denizaşırı servis sağlayıcısının, Sponsor firma ile hizmet sağlama sözleşmesinin bulunması,
     2. Serbest meslek sahibi başvurucunun, Sponsor firma ile hizmet sağlama sözleşmesinin bulunması,
     3. Denizaşırı servis sağlayıcısının veya serbest meslek sahibi başvurucunun, alt sözleşmeler zinciri aracılığı ile, Sponsora hizmet sağlama yükümlülüğü altında bulunması,

     Olarak sıralanmıştır.

     5.1.2.Kimler Başvurabilir

     • Bu vizeye başvurabilmek için mevcut işveren nezdinde Birleşik Krallık dışında, en az 12 ay çalışılmış olunmalıdır.
     • Bu 12 aylık çalışma süresi başvuru yapılmadan önceki herhangi bir zaman diliminde tamamlanmış olabilir.
     • Serbest meslek sahibi çalışanlar içinse farklı bir düzenleme getirilmiştir. Bu kişiler başvuru tarihinden geriye sayılacak 12 ay boyunca, Sponsor şirkete kesintisiz olarak hizmet sağlamış olmalıdırlar. İşin Birleşik Krallık dışında yapılması şartı ise bu başvurucular için aranmamaktadır.

     5.1.3.Diğer Koşullar

     • İşin, çalışanın asgari beceri düzeyiyle uyumlu olması gerekmekle birlikte karşılanması gereken bir maaş şartı veya İngilizce Dil Yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

 

 

Tema Tasarım |