LONDON WEATHER
Ana Sayfa Gündem 3 Şubat 2022

Melihat İbrahimkızı: “Şuşa Beyannamesi sadece Azerbaycan ve Türkiye ile sınırlı değildir…”

Azerbaycan milletvekili: “Şuşa Beyannamesi Azerbaycan ve Türkiye vatandaşları için büyük katkılar sağlayacaktır”

Melihat İbrahimkızı: “Şuşa Beyannamesi sadece Azerbaycan ve Türkiye ile sınırlı değildir…”

2022-02-03 Güncelleme: Şubat 3, 2022 17:58

“Bugünlerde Azerbaycan ve Türkiye topluluğu büyük tarihi öneme sahip bir olaya tanık oluyorlar”. Bu sözleri Azerbaycan milletvekili, sayın Melihat İbrahimkızı söyledi. Onun sözlerine göre, Azerbaycan-Türkiye dostluğunun, kardeşliğinin ve birliğinin yeni bir teyidi olan Müttefik İlişkileri Hakkında Şuşa Bildirgesi, her iki ülkenin yasa organları ve Parlamentosu tarafından onaylandı: “Şuşa Beyannamesi sadece iki kardeş ülke için değil, bölge ve dünya için de son derece önemlidir. Şuşa Beyannamesi, Azerbaycan ve Türkiye arasında müttefik ilişkilerin kurulmasına, bölgesel güvenlik ve işbirliğinin sağlanmasına, küresel işbirliğine ve küresel zorluklara karşı ortak mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır.
Şuşa Beyannamesi Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini iki ülke arasındakı ittifakın en üst düzeyine çıkarıyor. Bu ittifak birçok konuları kapsayacaktır. Şuşa Beyannamesi tüm stratejik konuları kapsıyor. Beyannameyi incelerseniz, görürsünüz ki, Şuşa Beyannamesi iki ülke arasındakı tüm sorunları çözmeyi hedefliyor. Ona göre de, yakın zamanda Azerbaycan vatandaşlarının Türkiyede, Türk vatandaşlarının Azerbaycanda çalışmak ve yaşamak gibi şartların kolaylaştırılacağı bekleniliyor. Yani kısacası, Şuşa Beyannamesi Azerbaycan ve Türkiye vatandaşları için büyük katkılar sağlayacaktır.

Öte yandan, iki ülke silahlı kuvvetlerinin modern şekilde, yeniden düzenlenmesi ve modernizasyonu, dış tehdit ve her türlü saldırılara karşı karşılıklı koruma, askeri-sanayi ürünlerinin ortak üretimi yapılacak işler arasındadır. Güvenlik Konseylerinin ulusal güvenlik konularında ortak toplantıları, ticari ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesi, Karabağ’ın inşasında ortak faaliyetler, enfarmasyon savaşında ortak adımlar, diasporaların ortak faaliyetleri, parlamento işbirliği, uluslararası ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin de altını çize biliriz. Bu gün Azerbaycan ve Türkiye bölgede güvenliğin garantörü konumundadır.

Bundan böyle tüm komşu devletler ve dünya toplumu bilmelidir ki, her iki devletin egemenliğini tehdit etmek niyetinde olanlar yeni bir bölgesel askeri-politik blokla karşı karşıya kalacaktır. İki dost ve kardeş ülke, 13 Ekim 1921 tarihli Kars Antlaşması başta olmak üzere, bugüne kadar imzaladıkları tüm uluslararası belgelere bağlılıklarını bir kez daha teyit etmektedirler. Nahçıvan’ı Azerbaycan içinde özerk bir yapı olarak kuran Kars Anlaşması’nın 5. maddesi bizim için hala önemini koruyor. Böylece Zengazur koridorunun açılması ve bu koridorun devamı olarak, Nahçıvan-Kars demiryolunun yapılması garanti altına alınmış olur. Ayrıca Türk-Rus Ortak Merkezi’nin faaliyetleri, Türkiye’ye yönelik asılsız soykırım iddialarının önlenmesinde faydalı olabilir.

Şuşa Beyannamesi küresel işbirliğine katkıda bulunmak ve tüm zorlukları birlikte ele almak açısından da önemlidir. Şuşa Beyannamesi sadece Azerbaycan ve Türkiye ile sınırlı değildir, büyük Türk birliğinin ve bütünleşmesinin geleceğinin temellerini atan bu belge, şüphesiz iki ülke sınırlarının ötesindeki tüm Türk coğrafyasını kapsayacaktır.

Azerbaycan ve Türkiye, Birleşmiş Milletler, AGİT, Avrupa Konseyi, Türk Devletleri Örgütü ve İslam İşbirliği Teşkilatı da dahil olmak üzere uluslararası çıkarları olan tüm platformlarda birbirini destekleyecektir.

İki ülke aynı zamanda barış, dostluk ve iyi komşuluk temelinde uluslararası ilişkileri geliştirmek ve bölgesel, uluslararası düzeyde istikrar ve refah yoluyla çatışmaları çözmek için ortak çaba gösterecek. Türkiye ve Azerbaycan, Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı sağlayan, doğal gaz kaynaklarını ve güzergahlarını çeşitlendiren stratejik Güney Gaz Koridoru’nun uygulanmasında öncü rol oynayacaktır”. Azerbaycan ve Türkiye, Ortadoğu-Batı uluslararası ulaştırma koridorunun rekabet gücünün artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. İki ülke, başta terörizm, kitle imha silahlarının yayılması ve organize suç olmak üzere uluslararası istikrar ve güvenliği olumsuz etkileyen çeşitli tehdit ve zorluklara karşı ortak mücadeleyi de genişletecek.

Şuşa Deklarasyonu, bugün var olan uluslararası hukukun tüm norm ve ilkelerine tam olarak uygun olup, uluslararası hukuki kapsamda ve siyasi diyalog ortamında inşa edilmiştir. Uluslararası hukuka göre, iki kardeş ülke arasındaki devletlerarası ilişkiler, egemenlik, eşitlik, içişlerine karışmama, karşılıklı yarara dayalı işbirliği esaslarına göre düzenlenir. Bu nedenle Şuşa Beyannamesi’nin askeri-politik işbirliği üçüncü ülkelere yönelik bir amaç taşımıyordur”.

Tema Tasarım |