LONDON WEATHER
Ana Sayfa ÜNİVERSİTELER 11 Şubat 2022

Sektörün Yıldızları, Defne KISACIKOĞLU

Sektörün Yıldızları  yazı dizimizde, 1998 İstanbul doğumlu , Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Mezunu Defne Kısacıkoğlu’…

Sektörün Yıldızları, Defne KISACIKOĞLU

2022-02-11 Güncelleme: Nisan 23, 2022 22:20

Sektörün Yıldızları  yazı dizimizde, 1998 İstanbul doğumlu , Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Mezunu Defne Kısacıkoğlu’ na yer verdim.

 Eğitim yılları çok başarılı olduğu için, Üniversitesinde derece aldı. İyi derece de İngilizce bilen ve Özellikle kurumsal iletişim,insan kaynakları ve halkla ilişkiler konularında son derece başarılı olan Kısacıkoğlu

2018 yılı hazırladığı tezinde,;

Genel iletişim stratejileri, iletişimde bedel, iletişimde beklenti yönetimi, üç boyutlu iletişim ve sahne sunum becerileri,

2020 yılı hazırlanan sunumunun ilkinde  ;

Kampanya hedefleri, hedef kitleyi ve doğru kanalları belirlemek,  dijital varlıkları yönetmek de dahil olmak üzere sosyal medya aracılığıyla bir markanın tanıtımı konularında ödül almış olup ,

İkinci sunumunda ise ,

Siyasi aktörlerin, siyasi propagandalarını gerçekleştirirken, kitlelere ulaşmak için kullandıkları yöntem ve teknikleri temel alarak oy verme davranışı üzerindeki etkilerini analizleri konularında ,”Sosyal Medyanın Seçmenler Üzerindeki Etkisi” konularından bahse değer bir tez hazırlamıştır.

Gazetecilik mesleğine ilk adımlarını atmayı hedefleyen Defne Kısacıkoğlu,

Kamuoyunu ilgilendiren olay ve olgular hakkında bilgi üreten ve yaygınlaştıran iş veya pratik şeklinde tanımlanan gazetecilik, geçirdiği tarihsel süreç sonucu mesleki kimlik haline gelmiştir.

Bu mesleği seçmemin sebeplerinden birincisi ,

Ben ve benim gibi düşünen iletişimcilerin,  gazetecilere duydukları güven düzeyinin orta seviyede çıkmasına karşın, gazeteciliği saygın bir meslek olarak görmeleri  ve gazetecilik ile demokratik yaşam arasında önemli bir bağ kurmaları olduğunu düşünerek ,bu alanda İnsanlara umut olduğunu göstermek istiyorum. Sadece Covid 19 pandemi açısından değil, iyiliğin galip gelmesini ve dünyanın gerçekten daha iyi bir yer olması umudunun var olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü böyle anlarda bize yardımcı olan da budur.”  Diyor

Genç bir gazeteci adayı  olarak, gazetecilerin yetiştiği ortamı ve sonrasında ne gibi zorluklarla karşılaştıkları konusunda iyimser düşünüyor 2022 yılını önündeki kariyer yolu ile ilgili büyük bir heyecanla karşıladığını ifade ederken ;

“Çok kitap okuyarak, etrafımızda pozitif hisler ile, her zaman herkese karşı, nazik mütevazi  olmaya çalışan gazeteci adayımız ; çünkü aksini hiç kimse hak etmiyor” diyerek,

Ülkemizde, Gazetecilik, Medya, İletişim başta olmak adına,bir çok alanda ,insanları birbirlerine karşı daha duyarlı olmaya davet ediyor, hayatlarında olan her kesime ,tüm zümrelere  saygı duymalarını, karşılarındakinin uyruğu, yaşı, dış görünümü veya bilgi seviyesi  fark etmeksizin herkese saygılı olmaya çağırıyor. Çünkü dünyanın rengarenk olduğunu ve dünyada olan her şeyin bir sebebi olduğuna inanıyor.

Ülkemizin son yıllarda yaşadığı büyük değişim ve gelişim sayesinde ,Yerel, ulusal ve uluslararası medya kuruluşları ve mensupları ile pek çok açıdan bir birleri ile sürekli iletişim halinde bulunuyor; Türkiye’deki nitelikli yayınların artırılmasını sadece önemsemekle kalmıyor; desteklenmesi yönünde her türlü adımların atıldığını görüyoruz.

Defne Kısacıkoğlu ;

Ülkemizde ; son dönemlerde Basın ve Medya alanında hızla büyüyen Bilişim ağı  ile iletişim stratejisinin gücüne inanıyorum. 2022 yılında, ülkemiz medya sektöründe, tarafımdan katkı sağlayacak  tüm özverili çalışmalar ve değerlerimle, Medya alanında Tüm Ajanslarımız başta olmak üzere, Yayın, tv, Yazılı ve ve internet medyacılığının her alanında nitelikli temsiline büyük önem veriyor; çalışmalarımı, büyük bir dinamizm odağında planlayarak Sektör içerisinde tüm Kurumlarımıza başarılar diliyorum .  diyerek sözlerine son verirken

Sektörün Yıldızları isimli  yazı dizimize konuk olan Defne Kısacıkoğlu  ‘ na yazı dizimize kattığı birlikten onur duyduğumuzu ifade ederken ,

Ülkemizde, Medya  sektörünün öncü bir firma olması gayreti içerisinde olması adına

Hedeflediği Gazetecilik Mesleğinde  azmi kararlılığı ve yeteneklerini bir araya getirerek ,iletişim  ve Dijital Platformlarda kendilerinin yer almasının gayreti içerisinde olması adına çok çalışan, başarılı yeni iş modelleri geliştiren ,öğrenmenin ve geliştirmenin gücüne inanan  Defne Kısacıkoğlu’ na

Başarılarınız daim olsun diyorum .

Levent Kandemir

 

 

Tema Tasarım |